BOSSCHE STOKERS
 
ambacht maakt alles mooier

certificaathouders

Schrijf je voor medio december 2018 in voor een certificaat van de Bossche Stokers: Voor €100,- ontvang je dan de komende vijf jaar rond de feestdagen in december een uitnodiging om je unieke, exclusieve fles van de Bossche Stokers op te halen. De eerste keer zal het een fles van onze heerlijke Gin zijn. Mocht je te zijner tijd niet in de gelegenheid zijn om jouw fles op te komen halen, dan zenden we die tegen betaling van de verzendkosten (circa € 7,50) toe.

Je bemachtigt een certificaat door €100,- over te maken op NL43RABO0326994041 ten name van Bossche Stokers V.O.F. in ’s-Hertogenbosch. Stuur daarbij een e-mail aan info@bosschestokers.nl met daarin je naam, adres, postcode en woonplaats en je e-mailadres. We gebruiken je gegevens enkel voor het toezenden van het certificaat en berichtgeving rondom de jaarlijkse levering van jouw exclusieve Bossche Stokers product. 

NB: Certificaten zijn alleen voor personen van 18 jaar of ouder!